Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL - STAKO nábytek na míru s.r.o.

Plzeňská 255/163, Košíře, 150 00, Praha 5

odpovědná osoba: Jiří Strnad
telefon: 604 250 373
email: stako@stako.cz
IČ: 24255084
DIČ: CZ 24255084
číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2425024250 / 5500 Raiffeisenbank 

Objednávka a zaměření

 1. Objednávku nábytku na míru může objednatel provést osobně v předváděcím studiu STAKO, v kanceláři obchodního oddělení STAKO, prostřednictvím telefonické, emailové nebo písemné objednávky.
 2. Na základě objednávky se k objednateli v dohodnutém termínu dostaví realizační technik na zaměření skříně.
 3. Realizační technik sepíše s objednatelem závaznou Smlouvu o dílo, ve které bude specifikována velikost skříně, použité materiály, výše zálohy, celková cena včetně DPH a termín montáže. Smlouva o dílo je součástí Obchodních podmínek STAKO.
 4. Vlastní zaměření prostoru je vždy součástí výroby vestavěného nábytku na míru.
 5. Pro přesné zaměření musí být prostor pro skřín/šatnu zcela přístupný tak, aby technik mohl přesně změřit všechny potřebné rozměry.
 6. Při zaměření musí být dokončeny části bytu, které ovlivňují naměřené hodnoty (podlahy, stropy, příčky), za změny rozměrů po zaměření/podpisu smlouvy nese zodpovědnost zákazník a v takovémto případě budou případné nutné úpravy již vyrobeného nábytku naúčtovány zákazníkovi jako vícepráce.
 7. Objednatel musí zaměřovacího technika informovat o skrytých překážkách (rozvody elektřiny, vody, plynu) a ty uvést do smlouvy. V případě, že tak neučiní, nenese zhotovitel vinu za jejich poškození.

Peněžní podmínky, DPH, doprava

 1. Protože se jedná o zakázkovou výrobu dle individuálních požadavků Objednatele, je Dodavatelem požadováno zaplacení zálohy ve výši 50% z celkové ceny objednávky před započetím výroby. Záloha se hradí realizačnímu technikovi při podpisu Smlouvy o dílo v hotovosti nebo převodem na účet dodavatele do 3 dnů od uzavření objednávky. Výroba nábytku začíná po přijetí zálohy na účet Dodavatele.
 2. Doplatek do celkové ceny zakázky se provádí vždy v hotovosti a to montážnímu týmu po skončení práce a předání nábytku. Montážní tým předá Objednateli fakturu a příjmový doklad o převzetí hotovosti.
 3. Doprava na území Prahy je stanovena paušální částkou 600,- Kč a je součástí celkové ceny zakázky, doprava mimo Prahu je stanovena individuálně v závislosti na dané vzdálenosti.

Termíny dodání

 1. Termín dodání je individuální a závisí na více okolnostech jako je složitost výroby, nestandardní materiál atd. O předběžném termínu zhotovení bude Objednatel informován realizačním technikem před přijetím závazné objednávky, přesný termín bude sdělen telefonicky nebo SMS cca 7-10dní před plánovaným datem montáže, termín musí Objednatel závazně potvrdit a to telefonicky, e-mailem nebo SMS.

Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

 1. Termín dodání je individuální a závisí na více okolnostech jako složitost výroby, nestandardní materiál atd. O předběžném termínu zhotovení bude Objednatel informován realizačním technikem před přijetím závazné objednávky, přesný termín bude sdělen telefonicky nebo SMS cca 7-10dní před plánovaným datem montáže, termín musí Objednatel závazně potvrdit a to telefonicky, e-mailem nebo SMS.
 2. V případě, že Objednatel neumožní montáž díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny zakázky. Náhradní termín montáže je poté stanoven dle momentální montážní kapacity Dodavatele.
 3. Objednatel může odstoupit od uzavřené Smlouvy o dílo a to do tří pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo. V případě dodržení tohoto termínu mu bude vrácena celá záloha, v případě pozdějšího odstoupení od smlouvy propadá záloha Dodavateli jako kompenzace za nakoupený materiál a zpracování výrobní dokumentace.

Záruka a reklamace

 1. Záruční dobu poskytujeme v délce 5 let na celé dílo. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození skříně nebo jeho součástí neodbornými zásahy, nevhodným ošetřováním nebo neopatrnou manipulací (zejména se skleněnými výplněmi posuvných dveří). Dále je nutné pro udržování pojezdového mechanismu v bezvadném stavu udržovat pojezdové části v čistotě a minimálně každý měsíc očistit kolej a pojezdová kolečka od prachu vyluxováním. Tento úkon je pro životnost skříně obzvláště důležitý.
 2. Reklamace se řídí Občanským zákoníkemZákonem o ochraně spotřebitele.
 3. Reklamace je nutné nahlásit na e-mail stako@stako.cz nebo telefonicky na tel. 604250373, reklamaci poté řeší reklamační technik, který se zákazníkem telefonicky dohodne návštěvu a poté další postup vyřizování reklamace (oprava, výměna, seřízení). STAKO se zavazuje vyřídit reklamace v co nejkratším možném termínu v závislosti na dalších krocích potřebných k vyřízení reklamace (konzultace s výrobcem, objednání nového zboží).

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...